lundi 9 novembre 2009

Radko Radkov (en slovaque/chèque)

SLOVAQUE / CHEQUE:

RADKO RADKOV

In memoriam
Ja sa obraciam k tebe,
Pod rúškom tichej sezóny smútku,
Čisté obdobie,
Ktoré nám vzalo
Každú nádej
A dalo koniec
Všetkým našim túžbam.

Ja ťa prosím,
Sezóna veštená,
Ľúbiaca spoločníčka môjho priateľa,
Uťeš ma
Teraz, keď voda prestala tiecť
Blýskavom odraze jeho slov
I svetlo ostalo bez svetla.

Ó, vietor priezračný,
Poď, odnes prach,
Ktorý pokryl
Šťastné dni mojej pamäti !

Príď, výdych antický
K nepoznajúcim čas anjelom,
Zatvor kalichy bielym ružiam
Na zemi, ktorá prijala
V svojom nežnom teple
Priezračného speváka večnosti.

Atanse Vanchev de Thracy
V Pariži 3 októbra 2009

Traduit en slovaque/chèque par Vladislav Badalov

Aucun commentaire: