mercredi 16 février 2011

RADKO RADKOV (en lituanien)

LITUANIENRADKO RADKOV

In memoriam

“Even such is Time, that takes in trust
Our youth, our joys, our all we have,
And pays us but with earth and dust.”

Sir Walter Raleigh


Atsigręžiu į tave,
Metų laike, apgobtas liūdesio šydu ramiu,
Tyras laike, tavy jau pasibaigė
Mūsų
Visos viltys,
Visos svajonės!

Maldauju tave,
Visa regintis laike,
Mylėjęs kaip pakeleivį mano bičiulį,
Paguoski mane tu dabar,
Kai nebeteka vandenys jau
Iš jo
Žodžių spindesio ir šviesoje
Nebeliko šviesos!

O vėjeli švelnus,
Eikš ir dulkes nupūsk,
Jos užklojo
Laimingas dienas manoje atminty!

O atskliski, alsavime antikos, nuo angelų, nepažinusių laiko,
Ir priverski pražysti baltas rožes
Toje žemėj, priėmusioj savo švelnion šilumon
Amžinybės Giedotoją skaidrų!


Seras Valteris Relėjus (1552-1618) – rašytojas, poetas, anglų karininkas ir tyrinėtojas, 1618 m. spalio 29 d. nukirsdintas Londono bokšte.

Į lietuvių kalbą vertė Erika Drungytė

Aucun commentaire: